OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w GENDERKA Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt.7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest GENDERKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 1.

 

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią(art. 6 ust. 1 lit. f).

 

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  informujemy, że Spółka prowadzi monitoring wizyjny na terenie swoich obiektów w celu ochrony mienia.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obiekty:

 1. Siedziba Spółki przy ul. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz
 2. Zakład Produkcyjny nr 1 przy ul. Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz
 3. Zakład Produkcyjny nr 2 ul. Nidziańska 3E, 26-026 Brzeziny
 4. Zakład Produkcyjny nr 3 ul. Towarowa 6, 67-400 Wschowa
 5. Zakład Produkcyjny nr 4 ul. 63 Rok 11A, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 6. Zakład Produkcyjny nr 5 ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

 

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi do 30 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33).

 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

GENDERKA Sp. z o.o.

ul. Raczkowskiego 1

85-862 Bydgoszcz

e-mail: genderka@genderka.pl

 

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej handel@genderka.pl

 

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Genderka Sp. z o.o. 2018

Projekt i realizacja: BluePapaya

RODO

Polityka Cookies