Izolacje z szarego styropianu – droga do energoszczędności

Nie sposób nie zauważyć, że rodzime budownictwo mieszkaniowe pod względem technicznym, czyli stosowanych rozwiązań i materiałów stoi na wysokim europejskim poziomie. Inwestorzy oczekują nowoczesnych rozwiązań projektowych, a proces budowlany – przede wszystkim dobór materiałów – przeprowadzany jest przez nich bardzo świadomie.

 

Przekłada się to w dużej mierze na obszar izolacji cieplnej budynków. Rzeczona świadomość inwestorów oraz zmieniające się wymagania formalne dotyczące izolacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych, a po części również trendy, czy moda powodują, że szeroko pojęte budownictwo krajowe konsekwentnie realizuje i wdraża zasady energooszczędności.

 

Oszczędność energii w budownictwie – przede wszystkim cieplnej – wyrażone jest wymaganiami jakie stawiają warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami). Do 2021 roku sukcesywnie zaostrzone zostają wymagania izolacyjności cieplnej przegród (ściany, dachy, stropodachy) poprzez obniżenie wymaganego współczynnika przenikania ciepła Uc(max). Osiągnięcie wymaganych parametrów izolacyjności przegród może być realizowane przede wszystkim poprzez zwiększenie grubości izolacji. Standardowe płyty styropianowe zastosowane wobec nowych wymagań oczywiście zapewnią odpowiednią izolację po stosownym dobraniu grubości względem odmiany styropianu, z uwzględnieniem materiału konstrukcyjnego ściany czy stropu. Należy jednak pamiętać, że w zależności od dobranej w projekcie odmiany styropianu, grubość wykonanej izolacji może znacznie przekroczyć 20 cm. Należy jednak przypomnieć, branża styropianowa, obecna na rynku od ponad 50 lat sprawnie realizuje potrzeby wynikające ze wspomnianych wymagań i trendów, wprowadzając jako coraz bardziej powszechny materiał tzw. szary.

 

Nowoczesne szare styropiany nie różnią się od standardowych (białych) tylko kolorem, choć to właśnie kolor pozwala na czytelną identyfikację tego materiału. Szare zabarwienie płyt wynika z zastosowania – już na etapie produkcji surowca – czyli polistyrenu spienialnego dodatków uszlachetniających w postaci grafitu, sadzy lub związków aluminium. Efektem tego jest znaczne obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła, tzw lambdy λ. Porównując najpopularniejszą odmianę – styropian fasadowy o współczynniku λ=0,040 W/mK, styropiany szare osiągają λ=0,031 W/mK. Podsumujmy zatem w sposób syntetyczny, jak wygląda relacja grubości pomiędzy styropianem białym i szarym wobec wymagań bieżących i tych na rok 2021 (tabela poniżej).

 

Odmiana styropianu

Materiał konstrukcyjny ściany

Wymaganie współczynnika UCmax dla ściany

na dzień 1 stycznia 2014

Minimalna grubość izolacji

styropianowej dla podanych odmian

Wymaganie współczynnika UCmax dla ściany na dzień
1 stycznia 2021

Minimalna grubość izolacji

styropianowej dla podanych odmian

EPS 040

biały

ʎ= 0,040 W/mK

Gazobeton gr. 24 cm, odmiana 600 ʎ= 0,17 W/mK

Pustak ceramiczny gr. 25 cm

ʎ= 0,27 W/mK

14 cm

16 cm

21 cm

23 cm

EPS 031

szary

ʎ= 0,031 W/mK

Gazobeton gr. 24 cm, odmiana 600 ʎ= 0,17 W/mK

Pustak ceramiczny gr. 25 cm

ʎ= 0,27 W/mK

UCmax=0,25 [W/m2K] Poprawka: U=0,05 [W/m2K]

11 cm

13 cm

UCmax=0,20 [W/m2K] Poprawka: U=0,05 [W/m2K]

16 cm

18 cm

Powyższe pozwala jednoznacznie stwierdzić możliwą redukcję grubości izolacji poprzez zastosowanie „cieplejszego” styropianu szarego. Ma to niebagatelne znaczenie dla jeszcze bardziej wymagającego budownictwa pasywnego, gdzie współczynnik Uc(max) = 0,10 W/m2K. W tym przypadku grubość izolacji standardowej (białej) może osiągnąć nawet 30 cm.

Udział w sprzedaży szarego styropianu sukcesywnie wzrasta od kilku lat. Można pokusić się o prognozę, że na przestrzeni nadchodzących lat szare styropiany wyrównają udział w stosowaniu wobec materiału białego.

 

Zastosowanie szarych płyt styropianowych przyniesie odpowiednie korzyści w postaci oszczędności energii cieplnej oraz komfortu cieplnego budynku, lecz należy pamiętać, że jako materiał nowoczesny jest bardzo wymagający pod kątem zasad jego aplikacji. Poniżej zebrane zostały koronne reguły, jakie winny być dotrzymane w czasie montażu szarych płyt styropianowych:

 

  • powierzchnie ścian konstrukcyjnych winny być stosownie oczyszczone i zagruntowane
  • płyty styropianowe przed przyklejeniem należy przeszlifować (od strony ściany) papierem ściernym o grubej granulacji lub specjalnymi tarkami
  • ze względu na stalowo-szary kolor płyt i dużą absorbcję promieniowania słonecznego przez płyty styropianowe, proces przyklejania należy przeprowadzać w dni bezsłoneczne lub pod osłoną siatek ochronnych; po przyklejeniu do czasu nałożenia warstwy zbrojonej należy bezwzględnie utrzymywać przyklejony styropian w zacienieniu
  • do przyklejenia stosuje się kleje dedykowane lepiszcza: kleje na bazie cementu lub specjalne piany poliuretanowe
  • metoda nakładania kleju (kleje cementowe): punktowo-liniowa, czyli ramka po obwodzie płyty + placki w części wewnętrznej; pokrycie płyty klejem (po dociśnięciu) winno wynosić min. 40% jej powierzchni; można zastosować pokrycie klejem całej powierzchni płyty za pomocą pac grzebieniowych
  • wykonanie warstwy zbrojonej zaleca się w jak najkrótszym możliwym czasie po przyklejeniu płyt, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni (przeszlifowaniu) i wypełnieniu ewentualnych szczelin np. pianą poliuretanową.

 

PODSUMOWANIE

 

Szare płyty styropianowe to jednoznacznie jedna z najnowocześniejszych i najtańszych opcji wykonania izolacji spełniającej oczekiwania budownictwa energooszczędnego i pasywnego, a także wymagań, jakie stawiają warunki techniczne nowopowstającym budynkom, zwłaszcza po roku 2021. Warto pochylić się i rozważyć zastosowanie szarego styropianu wobec tych wymagań, budując budynek już teraz. Rosnące ceny energii oraz oczekiwania inwestorów wobec rozwiązań obniżających koszty utrzymania domu czy mieszkania wpływają na rosnącą popularność szarego styropianu. Należy jednak pamiętać o konieczności utrzymania wysokiej kultury wykonawczej wobec tego materiału jako szczególnie wymagającego. Dobór odpowiednich – dedykowanych materiałów systemowych (kleje, siatki, łączniki), a przede wszystkim rzetelność, odpowiednia wiedza i praktyka wykonawcy pozwoli na uniknięcie awarii wykonanej izolacji i przełoży się na jej efektywną długoletnią pracę.

 

Marcin Jaroszyński

Kierownik ds. Technicznych

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Genderka Sp. z o.o. 2018

Projekt i realizacja: BluePapaya

RODO

Polityka Cookies